Disclaimer

Disclaimer © Immens, Eerbeek 2014, alle rechten zijn voorbehouden. Alle informatie op dit domein zijn beschermd door het auteursrecht van Immens. Als gebruiker kunt u de informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven. De links op deze website welke naar websites van derden leiden, staan niet onder controle van Immens.

Immens is niet verantwoordelijk voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van deze derden. Het beschikbaar stellen van websites van derden wordt door Immens gezien als een service en niet als een vereiste. Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van deze website de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Immens geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Immens.