Energie en vitaliteit

Zowel in ons train- en coach vak als in onze natuurgeneeskundige praktijk komen we mensen tegen die energie en vitaliteit tekortkomen. Als coach is de insteek vaak werk gerelateerd en in de natuurgeneeskundige praktijk wordt vaak gezondheid als insteek gekozen.

Er zijn 5 niveaus waarop je mogelijke oorzaken van gebrek aan energie en vitaliteit kunt vinden. De psychosociale hulpverlening (oa coaching) of de behandeling dient, ons inziens, hierop afgestemd te worden.

Deze niveaus zijn:

– Het fysieke niveau (het lichaam)
– Het emotionele niveau (de belevingswereld)
– Het mentale niveau (gedachten)
– Het sociale niveau (de verbinding met anderen)
– Het spirituele niveau ((intrinsieke) interesses, zingeving en drijfveren))

Geen mens is hetzelfde en daarmee ook diens lichamelijke onbalans.

Bij veel coaches ligt de aandacht met name op het emotionele, het mentale en spirituele niveau. Hieraan voegen wij het fysieke en sociale niveau toe.

Het spirituele niveau wordt nogal eens “vaag” gebruikt.

Voor ons heeft het spirituele niveau te maken met zingeving en persoonlijk leiderschap. Vragen zoals; wat wil ik, wie mag ik zijn van mezelf en weet ik wat mijn passies zijn en geef ik daar vorm aan? Hoe wens je je leven te leven.

De sociale factor wordt in de reguliere geneeskunde nauwelijks gebruikt. Ook in coaching en in de natuurgeneeskundige hoek is dit jaren een onderbelichte kant geweest.

Vreemd eigenlijk, als je je bedenkt dat de ergste straf in gevangenissen eenzame opsluiting is…
Sociale contact is één van onze basisbehoeften. Een gegeven dat door veel onderzoeken wordt onderbouwd. Eenzaamheid lijkt een steeds groter probleem in een wereld waarin het steeds meer gaat over het individu.(zie bijv. het blog hieronder over Happy Singles). Social Media is prima, maar geen vervanger van wezenlijk contact… het woord ‘wezenlijk’ zegt het al.

Eenzaamheid is er in vele vormen… zo kan het er ook zijn in een relatie, als er jaren achtereen geen wezenlijk contact meer is tussen mensen. Daarnaast denken wij dat echte en blijvende vitaliteit niet iets is van één individu, maar iets van de samenleving in zijn geheel. Als wij niet serieus gaan nadenken over wat we doen met de aarde, met onze relaties en met onze voeding, dan creëren we geen duurzame gezondheid. Het is zo ingebakken hoe we met z’n allen rondrennen.

Bewustzijn.
Bij het eerste gesprek of de eerste behandeling maken we een inventarisatie van alle niveaus en die bespreken we.

– Hoe gezond is iemand?
– Waar/wat zijn de klachten?
– Wat wil iemand?
– Wat denkt hij of zij?
– Waar komt hij of zij vandaan?
– Welke overtuigingen kent hij of zij?
– Hoeveel ondersteuning ervaart hij of zij?
– Hoe staat hij of zij er sociaaltechnisch voor?
– Durft hij of zij zijn of haar interesse te volgen?
– Hoe ervaart hij of zij het leven (vol of leeg)?

Met antwoorden op oa de bovenstaande vragen, kan er een plan gemaakt worden om de belangrijkste knelpunten aan te pakken. Het gaat er niet om je te focussen op de weerstanden, maar op datgene waar de klant in mee wil gaan. Gedragsverandering vergt in ieder geval; inzicht, energie en interesses.

Het belang van bezieling in het helingsproces…….De psyche versus somatiek

Er ligt een boodschap in de functie van elk orgaan. Er zijn al veel boeken over geschreven en ook in ons eigen taalgebruik zitten aanwijzingen hiervoor. Bijvoorbeeld: “wat heb je op je lever” of “je gal spuwen” en “te dicht op iemands huid zitten”.

 

Ziekten ontstaan volgens ons altijd in je gevoeligste orgaan. En je gevoeligste orgaan heeft te maken met je uniek zijn, met waar jij je onderscheidt van anderen.

Je gevoeligste organen hebben te maken met je talenten, met wat je te geven hebt in het leven. Wanneer dat niet lukt, voelt dat ongelukkig en kun je energie en vitaliteit verliezen en ultimo ziek worden. Een goed voorbeeld van een psychosomatische aandoening is ‘Burn Out’.

Hieronder beschrijven we een recent voorbeeld van een jonge vrouw met een lage bloeddruk en een hoge hartslag. In het medische circuit was ze al volledig onderzocht en heeft men niets kunnen vinden. Het was voor haar een eye opener te kunnen zien dat de thema’s in haar coachtraject volledig aansloten bij haar fysieke klachten. Het plan van haar is om zich meer te richten op haarzelf. Alle lasten los te laten en te dansen in het leven (lage bloeddruk). Jezelf minder opleggen en verplichten. Geef jezelf als mens gestalte en ga voor wat jij belangrijk vindt. Voeg je niet naar hoe -jij denkt dat- anderen vinden dat je moet leven (hoge hartslag).

Dat is slechts één voorbeeld van de verklaring. Natuurlijk kun je ook ziek worden door omstandigheden van buitenaf en genetische factoren.

Ons devies is om naar alle factoren te kijken. Je kunt de plank volledig misslaan als je je focust op slechts één of twee factoren.

Onderbewustzijn

Wij beschikken over specifieke kennis en bio-energetische analyseapparatuur, die ons in staat stelt de herkomst van klachten op te sporen en reeds aanwezige klachten op te heffen. Hierbij kijken we ook naar alle vijf niveaus. Het betreft geen medische diagnose en is dan ook geen vervanging voor de traditionele geneeskundige behandeling, doch eerder een middel om onderliggende oorzaken van pathogene toestanden evenals hun systemen te ontdekken.

Door niet alleen op bewust maar ook op onderbewust niveau te werken zijn wij in staat onze trajecten korter, intensiever en effectiever te maken.